top of page

SOLO EXHIBITION - ARIELLA NACHSHONI

3

30

February
March

אריאלה נחשוני – אוסף פרטי

פברואר 2017

התאווה לצבע של אריאלה מומחשת ביצירות הכנות, בסקאלת צבעים רחבה ומעניינת ובטכניקות שונות וייחודיות.

הציורים שלה משתנים לפי הלכי רוח, ומהווים בסיס רחב לגיוון ואופק בלתי נראה. הם מורכבים מרבדים בעלי אופי משתנה בצבעוניות תזזיתית מלאת אווירה, צבע, מריחה, והתזה.

רוב עבודותיה של אריאלה מתבצעות ללא סקיצה מוקדמת בטכניקות מעורבות שונות וייחודיות, שמקורן בצבע ובקומפוזיציה ורק אחר כך מתגבש הרעיון. כל ציור מכיל שכבות רבות, כשהכוונה היא לכסות ולגלות, להסתיר ולפענח וחוזר חלילה,  עד קבלת החלטה שזהו זה, המחברים הצורנים והצבעוניים מקורם בהחלטה להגיע אל בד הציור ללא התכוונות ותכנון מוקדם.

ציוריה של אריאלה גדולים, צבעוניים, מבטאים אנרגיה, חיוניות וספונטניות, היסודות העיקריים ביצירתה הם הצבע והחומריות, ואלה יוצרים את המרקם המיוחד לה כל כך. והמשמש אותה לביטוי דרמטי ואסתטי כאחד.

המפגש של הצופה עם יצירותיה מזמן חוויה אופטימית ומאפשרת לו לקפוץ למקומות החבויים שביצירה ולהתנסות בחוויה אינטואיטיבית ביותר, הוא מוזמן לנסות ולנחש את הלכי הרוח המקוריים ולחברם לעולם פנימי מורכב ושלם.

עבודותיה המוצגות של אריאלה ,הם תלכיד של משטחים המדמים אולי סחרחרת של גלגל ענק, כתמי הצבע נעדרי מודל ודימוי, גם לא מחשבה, מאבק מתקיים ביצירה בחיפוש אחר ביטוי אישי שיאפיין כתב יד, זהו ציור שמופשט בחלקו, ספוג צבעים וגוונים. אלו הן רק אפשרויות לדימויים, ונראה כי לא זו השאלה היחידה שנותרה ללא מענה חד משמעי, אלא, גם השכבה הנסתרת מעין הצופה ושממנה צומחת היצירה, בד בבד מדובר בתהליך ממושך הדורש מאמץ רב, והתוצר הסופי מתמזג עם הסך הכל.

bottom of page